DỰ ÁN AN TOÀN THỰC PHẨM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN
Được tài trợ bởi Chính phủ Canada, dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) tập trung tìm giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp an toàn với giá cả phải chăng và cạnh tranh của người dân Việt Nam, từ đó giúp cải thiện phúc lợi của người tiêu dùng nữ và nam, cũng như các thành phần khác trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Dự án được thực hiện bởi công ty Alinea International với sự phối hợp của đại học Guelph.

TÌM HIỂU THÊM

Chúng tôi làm gì?

Dự án được thiết kế đáp ứng yêu cầu của Chính phủ Việt Nam về các ưu tiên an toàn thực phẩm được xác định trong quá trình thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các nghị định thông tư nhằm thúc đẩy sự tích cực tham gia của các bên liên quan đa dạng bao gồm các cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân, học viện, xã hội, tổ chức phi chính phủ và đơn vị truyền thông trong việc cùng giải quyết các thách thức về an toàn thực phẩm tại Việt Nam và hỗ trợ các sản phẩm của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.

TÌM HIỂU THÊM

Hợp phần dự án

Hợp phần 1

Hiệu quả thực thi các quy định pháp luật của cơ quan quản lý trung ương và địa phương tại Việt Nam

TÌM HIỂU THÊM

Hợp phần 2

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các hộ nông dân nghèo và các tác nhân chuỗi giá trị khác.

TÌM HIỂU THÊM

Hợp phần 3

Tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với nông sản thực phẩm an toàn và giá cả hợp lý tại Việt Nam.

TÌM HIỂU THÊM

Hoạt động nổi bật

Truy xuất nguồn gốc

TÌM HIỂU THÊM

Bình đẳng giới và

Nâng quyền cho phụ nữ

 

TÌM HIỂU THÊM

Đánh giá và lựa chọn chuỗi

dựa trên yếu tố giới

TÌM HIỂU THÊM

Đối tác