Giáo dục an toàn thực phẩm bằng phương pháp học thông qua chơi rất phù hợp với đặc điểm phát triển của lứa tuổi mầm non.

Ngày 3/2/2024, hơn 20 giáo viên và ban giám hiệu trường mầm non Văn Đức được tập huấn về  phương pháp học thông qua chơi và áp dụng vào điều chỉnh chuỗi các bài học an toàn thực phẩm.

Cô giáo Dung, phụ trách lớp 4-5 tuổi, chia sẻ: ‘Các tiết đi thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện thì giáo viên đã làm được như thế này, còn các tiết học hàng ngày thì chưa’. Theo quan điểm của các cô giáo, một tiết học ‘học thông qua chơi’ đòi hỏi công sức, đầu tư tiền bạc và thời gian của rất nhiều người, có thể của cả trường.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Oanh, người có hơn 45 năm kinh nghiệm áp dụng phương pháp Học thông qua chơi, giáo viên chỉ cần quản lý lớp học hiệu quả.

Với những hoạt động phù hợp, giáo viên hãy tạo cơ hội cho trẻ chủ động và tự chủ trong việc học của mình. Trong phạm vi phù hợp, trẻ có thể đưa ra lựa chọn và quyết định về nội dung học tập hoặc tiến trình học tập mà mình mong muốn. Hướng dẫn trực tiếp có thể là cách tốt để dạy và giải thích điều gì đó. Trẻ có cơ hội khám phá nội dung học tập thông qua trải nghiệm và tích cực tương tác là một trong những cách làm hiệu quả. Điều này không có nghĩa để tự trẻ tìm hiểu kiến thức trong suốt quá trình học tập, mà giáo viên định hướng thông qua câu hỏi hoặc gợi ý có chủ đích. Giáo viên cần xác định thời điểm phù hợp để tạo cơ hội cho trẻ tự chủ và cách thức hỗ trợ trẻ tự chủ trong các hoạt động học tập khác nhau.

Học thông qua chơi là một phương pháp, một cách tiếp cận, đồng thời là một hình thức thực hiện và là một thủ thuật dạy học. Phương pháp học thông qua chơi đã được các tổ chức quốc tế áp dụng: UNICEF, SciVN, VVOB, etc. Nếu lớp áp dụng phương pháp này, trẻ được tham gia tích cực, sẽ phát triển ngôn ngữ nói, phát triển kĩ năng giao tiếp, phát triển nhận thức, khả năng suy đoán, phát triển cảm xúc, phát triển thể chất.

Các cô giáo đã có thời gian lắng nghe chia sẻ của chuyên gia, tham gia vào các trò chơi, thảo luận về cách làm sao để áp dụng phương pháp học thông qua chơi trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục mầm non.

Đặc biệt, các cô có thời gian nhìn lại 10 bài giảng về an toàn thực phẩm các cô đã soạn và dạy trẻ trong thời gian vừa qua, để điều chỉnh, tiếp cận theo phương pháp học thông qua chơi. Các cô sử dụng một checklist để xem các bài giảng của mình đã đạt được đủ 5 đặc điểm của phương pháp học thông qua chơi chưa, và thảo luận làm thế nào để có thể cải thiện để học thông qua chơi được thể hiện ở mức độ cao hơn trong kế hoạch bài giảng. 5 đặc điểm đó là: Hứng thú, tham gia tích cực, có ý nghĩa, tương tác xã hội, có nhiều cơ hội thử nghiệm và sự tự chủ của trẻ.

SAFEGRO sẽ đồng hành cùng các cô giáo xây dựng một tài liệu hướng dẫn theo phương pháp học thông qua chơi, lồng ghép giáo dục ATTP vào các chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non dựa trên cơ sở ’10 bài giảng về an toàn thực phẩm’ đã được xây dựng từ dự án SAFEGRO. Tài liệu sẽ được chia sẻ rộng rãi tới các trường mầm non khác.