Nâng cao nhận thức và thúc đẩy các thực hành an toàn thực phẩm (ATTP) có trách nhiệm giới để gây dựng văn hóa an toàn thực phẩm là một trong những mục tiêu của dự án SAFEGRO. Trong đó, mô hình cộng đồng ATTP có trách nhiệm giới là một trong những sáng kiến của SAFEGRO

Ngày 5/12, dự án SAFEGRO tổ chức hội thảo tập huấn về ATTP có trách nhiệm giới cho cán bộ nòng cốt cấp xã, thôn và thành viên tổ sản xuất của hợp tác xã Văn Đức.

Trong hội thảo, sự can thiệp của SAFEGRO được ví như chiếc kiềng ba chân, hỗ trợ kỹ thuật cho xã Văn Đức. Chuyên gia ATTP đã giới thiệu phương pháp quản lý ATTP hiện đại trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, trong khi chuyên gia giới đề cập các biện pháp cụ thể lồng ghép giới trong chuỗi. Đánh giá nhanh hiểu biết của người tham gia về văn hóa ATTP cũng đã được áp dụng thông qua tìm hiểu trước tập huấn và trong quá trình thảo luận.

Hội thảo đã xác định khoảng trống về ATTP trong thực hành sản xuất rau và quản lý chợ an toàn thực phẩm. Đây cũng là tiêu chí quan trọng của chương trình nông thôn mới nâng cao mà Văn Đức cần duy trì và thực hiện lâu dài.

Liên quan đến chuỗi rau, các cuộc thảo luận nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về ATTP của nông dân trong sản xuất, cùng với nhu cầu hỗ trợ liên kết chuỗi và phát triển thị trường.

Về chợ, người tham gia cho rằng các thực hành về an toàn thực phẩm của tiểu thương ở chợ Văn Đức còn kém, ý thức về vệ sinh, môi trường, cũng như văn hóa ứng xử còn hạn chế. Năng lực của quản lý chợ hướng tới ATTP và nhạy cảm giới cần được cải thiện. Họ nhấn mạnh những hạn chế đối với thiết bị và dụng cụ không ATTP.

Hội thảo cũng đã thống nhất các biện pháp can thiệp nhằm thu hẹp khoảng trống về ATTP cũng như thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản lý ATTP ở chợ và trong chuỗi sản xuất rau.

Chủ tịch xã Văn Đức, ông Trần Xuân Điệu bày tỏ lòng cảm ơn đối với dự án SAFEGRO. Ông ví dự án SAFEGRO như một luồng gió mới, giúp người nông dân Văn Đức làm giàu và phát triển trên chính mảnh đất của mình. UBND Văn Đức và nông dân rất mong đợi sự hỗ trợ kỹ thuật từ dự án, cam kết hợp tác và tham gia tích cực vào các hoạt động của dự án phấn đấu đưa Văn Đức thành xã nông thôn kiểu mẫu.

Trong thời gian tới, SAFEGRO sẽ hợp tác với xã Văn Đức nâng cấp chợ Văn Đức thông qua hỗ trợ kỹ thuật thiết kế, sắp xếp các gian hàng sao cho đảm bảo ATTP. Cung cấp các hoạt động, triển khai các hoạt động đào tạo lãnh đạo nữ và tổ chức các sự kiện truyền thông về ATTP tại chợ và cộng đồng. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ mô hình làng ATTP có trách nhiệm giới và cam kết hỗ trợ đã ký kết giữa dự án SAFEGRO, Sở Nông nghiệp Hà Nội và Phòng kinh tế huyện Gia Lâm.

Được tài trợ bởi Chính phủ Canada, dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) tập trung tìm giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp an toàn với giá cả phải chăng và cạnh tranh của người dân Việt Nam, từ đó giúp cải thiện phúc lợi của người tiêu dùng Việt Nam. Dự án được thực hiện bởi công ty Alinea International với sự phối hợp của đại học Guelph.