Ngày 10/11/2023, tại Hội thảo quốc gia về “An toàn thực phẩm và sức khỏe” tổ chức tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đại diện cho nhóm tác giả trình bày tham luận “Văn hóa an toàn thực phẩm và vai trò của các trường đại học” tới gần 100 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, học viên, sinh viên.

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, khoa Công nghệ thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tham luận cho thấy văn hóa an toàn thực phẩm có vai trò gắn kết để tạo ra hiệu quả rõ rệt về an toàn thực phẩm. Tham luận cũng đưa ra bức tranh về thực trạng văn hóa an toàn thực phẩm trên thế giới và Việt Nam; cũng như đề cập tới khái niệm mới về văn hóa an toàn thực phẩm tích cực, chủ động;. Diễn giả đã kết nối khái niệm này với hoạt động xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm bậc đại học cho sinh viên.

Đây là lần đầu tiên khái niệm văn hoá an toàn thực phẩm được nêu từ góc độ vai trò của các trường đại học, kể từ Hội thảo quốc gia về Giáo dục, Thông tin và Văn hoá an toàn thực phẩm, do dự án SAFEGRO tổ chức hồi tháng 8 vừa qua tại Đà Lạt.

Văn hóa an toàn thực phẩm phản ánh thái độ, giá trị và niềm tin phổ biến, tương đối ổn định, được học hỏi, chia sẻ, góp phần hình thành các hành vi đảm bảo vệ sinh khi xử lý thực phẩm dù ở cơ sở thực phẩm hay tại nhà, gắn liền với các hoạt động thực hành tốt và vệ sinh cá nhân. Nhận thức và sự chú ý của những người tham gia vào quá trình chế biến thực phẩm là chìa khóa để giảm thiểu các vấn đề về mất an toàn thực phẩm. Vì vậy, các sinh viên ngành công nghệ thực phẩm, mà tương lai sẽ trở thành các nhà quản lý, kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, sẽ là một trong những nhân tố chính lan toả văn hoá an toàn thực phẩm.

Hiện nay, SAFEGRO đang nỗ lực xây dựng chương trình đào tạo về an toàn thực phẩm cho bậc đại học theo chuẩn quốc tế, trong đó văn hoá an toàn thực phẩm sẽ được lồng ghép vào các module của chương trình học.

Dự án SAFEGRO, do Canada tài trợ, luôn nỗ lực thúc đẩy các bên liên quan đa dạng bao gồm các cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân, trường đại học, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và đơn vị truyền thông tham gia cùng giải quyết các thách thức về an toàn thực phẩm tại Việt Nam và hỗ trợ các sản phẩm của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế.