Ngày 15/8, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN-PTNT) cùng Dự án an toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) phối hợp với Vụ Xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) tổ chức hội thảo quốc gia về giáo dục, truyền thông và văn hoá an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường nêu vấn đề, thực trạng hiện nay là thiếu chiến lược, chiến dịch, chương trình chuyên biệt về giáo dục, truyền thông gắn với xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm.

Giải pháp là cần sớm xây dựng và triển khai chiến lược giáo dục, truyền thông, xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm đến 2030 và triển khai ngay chiến dịch, chương trình chuyên biệt hàng năm về giáo dục, truyền thông gắn với xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp cũng trình bày báo cáo, tham luận về công tác giáo dục, truyền thông, văn hóa an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Chuyên gia của Canada, ông Brian Bedard, cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về công tác giáo dục, truyền thông, văn hóa an toàn thực phẩm.

Trước đó, các đại biểu tham dự Hội thảo sđi thăm 02 mô hình sản xuất kinh doanh nông sản an toàn và mô hình giáo dục có nội dung về giáo dục an toàn thực phẩm.

Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại 15 triệu đô la Canada. Bộ NN-PTNT là cơ quan chủ quản triển khai với sự phối hợp của Bộ Y tế, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan về an toàn thực phẩm tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 – 2025. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là cơ quan thường trực của Dự án. Cơ quan thực hiện dự án là Alinea International phối hợp với Đại học Guelph – Canada.

SAFEGRO hướng tới các giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp an toàn với giá cả phải chăng và cạnh tranh của người dân Việt Nam, từ đó giúp cải thiện phúc lợi cho người tiêu dùng Việt Nam.