Văn hoá an toàn thực phẩm GFSI

08/01/2024

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Kể từ khi Hội đồng quyết định thành lập một nhóm công tác kỹ thuật tập trung vào văn hóa an toàn thực phẩm (ATTP) vào tháng 06/2015, chúng tôi đã nỗ lực thu thập ý kiến đóng góp từ các tổ chức/cá nhân và nhà khoa học hàng đầu trong ngành thực phẩm để cung cấp thông tin cho các bên liên quan biết về vị thế và tư duy lãnh đạo của GFSI về văn hóa ATTP. Một chủ đề tương đối mới đối với ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu như vậy đòi hỏi một nhóm đa dạng và có đam mê trong việc đảm bảo sự lãnh đạo tư duy mang tính thực tế và toàn diện. Chúng tôi muốn cảm ơn mỗi thành viên trong số 35 thành viên nhóm công tác đã làm việc chăm chỉ, thảo luận nhiệt tình và sẵn sàng phấn đấu để tạo ra một tài liệu sẽ gia tăng giá trị cho tất cả các bộ phận của chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu, từ nhà máy, trang trại đến cửa hàng và trên phạm vi toàn cầu của các chương trình chứng nhận được GFSI công nhận. Chúng tôi hy vọng bạn thấy tài liệu này có giá trị đối với bạn khi bạn áp dụng và duy trì văn hóa ATTP tích cực trong doanh nghiệp của bạn.

Mike Robach

Chủ tịch Hội đồng GFSI

Lone Jespersen

Chủ tịch Nhóm công tác về Văn hóa ATTP