Thực hành tốt trong thiết kế, quản lý và vận hành nhà xưởng đóng gói rau củ quả tươi

02/02/2024

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Xu hướng sản xuất theo định hướng thị trường trên khắp khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ thực phẩm, siêu thị và xuất khẩu, mức sống ngày càng nâng cao và nhận thức của người tiêu dùng ngày càng tăng đòi hỏi phải chuyển sang cải tiến các biện pháp xử lý trong chuỗi cung ứng nông sản/rau củ quả tươi mới.

Trong hệ thống sau thu hoạch, nhà xưởng đóng gói đóng vai trò là điểm kiểm soát mà tại đó quản lý chất lượng có thể được áp dụng để đảm bảo nguồn cung cấp rau củ quả đáng tin cậy có chất lượng tốt.

Nhà xưởng đóng gói cũng đóng vai trò là nơi thực hiện hiệu quả các chiến lược nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật, hóa học và vật lý.

Do đó, các cơ sở nhà xưởng đóng gói được thiết kế tốt phù hợp với các nguyên tắc Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) và được trang bị công nghệ sau thu hoạch ở mức độ và quy mô phù hợp là một thành phần chủ chốt và quan trọng của cơ sở hạ tầng để hỗ trợ giá trị gia tăng và quản lý chất lượng và an toàn trong chuỗi cung ứng rau củ quả tươi.

Ấn phẩm này tập hợp những thực hành tốt trong việc thiết kế, quản lý và vận hành các nhà xưởng đóng gói rau củ quả tươi. Hướng dẫn này nhằm mục đích cung cấp nguồn tài nguyên kỹ thuật cho các chuyên gia khuyến nông, nhà lập kế hoạch, tổ chức nông dân, cụm và hợp tác xã về việc nâng cấp các hoạt động sau thu hoạch của họ. Hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ đóng vai trò là nguồn tài liệu hữu ích cho những bên tham gia chủ chốt này và các bên liên quan khác trong chuỗi cung ứng rau quả của khu vực.