Quy định về Thực phẩm an toàn cho người dân Canada (Quy định SFCR)

08/01/2024

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Quy định về Thực phẩm an toàn cho người dân Canada Phạm vi:

  • Nhìn chung, quy định áp dụng cho thực phẩm dành cho người (bao gồm thành phần, nguyên liệu) được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc kinh doanh buôn bán liên tỉnh.
  • Áp dụng cho động vật lấy thịt để xuất khẩu hoặc kinh doanh buôn bán liên tỉnh.
  • Một số quy định về truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn và quảng cáo áp dụng cho thực phẩm kinh doanh buôn bán nội tỉnh.