Năm chìa khóa giúp chợ thực phẩm truyền thống an toàn hơn

17/11/2023

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Việc xây dựng và xuất bản cuốn tài liệu này là kết quả của sự phối hợp liên khu vực
giữa Bộ phận An toàn thực phẩm (ATTP), Phòng An ninh y tế và trình trạng khẩn cấp
thuộc Văn phòng Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO; và Phòng phụ trách tình
trạng khẩn cấp y tế của thuộc Văn phòng Khu vực Đông Nam Á (SERO) của WHO.
Ngoài ra, trong quá trình xây dựng tài liệu này đã có sự rà soát, đánh giá và đóng góp ý
kiến sâu rộng từ các đồng nghiệp tại Trụ sở chính của WHO cũng như sự đóng góp của
nhiều chuyên gia khác. Tương tự, như một phần của quá trình tham vấn cho tài liệu này,
đã thu thập các ý kiến đóng góp từ các đại diện của các Quốc gia thành viên thuộc cả
hai khu vực trên tại cuộc họp tuyên truyền liên khu vực về giảm thiểu rủi ro trong các
chợ thực phẩm truyền thống trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được tổ chức vào
hai ngày 1 và 2 tháng 9, năm 2021, tại Manila, Philippines