Ngày 20/7/2023, Dự án ‘An toàn thực phẩm vì sự phát triển’ (SAFEGRO) đã có buổi làm việc hữu ích với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia (NBC) và HTX Văn Đức để tìm hiểu về tình hình truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị rau trên địa bàn xã Văn Đức.
HTX Văn Đức đã từng thử nghiệm nhật ký đồng ruộng điện tử nhưng còn nhiều bất cập và chưa thể triển khai đại trà. Ứng dụng công nghệ không thể triển khai trên các nền tảng khác nhau, năng lực tiếp cận công nghệ thông tin của nông dân còn hạn chế, cũng như việc kết nối thông tin giữa các mắt xích trong chuỗi giá trị vẫn còn chưa khả thi.
Trong khuôn khổ dự án, SAFEGRO sẽ cùng NBC lựa chọn phần mềm truy xuất nguồn gốc thân thiện với người dùng, có thể áp dụng trên toàn chuỗi, đem lại bức tranh thông tin đầy đủ và cập nhật theo thời gian thực về việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
SAFEGRO do chính phủ Canada tài trợ 15 triệu đô la Canada do công ty Alinea International phối hợp với Đại học Guelph thực hiện tại hai địa bàn dân cư lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm 2021-2025. Dự án hướng tới mục tiêu người Việt Nam được dùng thực phẩm có chất lượng đảm bảo, an toàn theo chuẩn quốc tế với giá cả phải chăng.