Năm 2023 đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Canada với Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/8/1973 – 21/8/2023).

Tại Việt Nam, an toàn thực phẩm là vấn đề y tế cộng đồng quan trọng, mặc dù năng suất và chất lượng nông sản thực phẩm đã tăng lên. Nguyên nhân của các bệnh do thực phẩm bao gồm sản xuất nông nghiệp manh mún, chuỗi giá trị không chính thức phức tạp và hệ thống giám sát, thanh tra và quản lý an toàn thực phẩm yếu kém, đặc biệt là ở các chợ bán buôn và bán lẻ. Hầu hết thực phẩm được bán thông qua các chợ bán buôn có rủi ro cao và các chợ địa phương, không chính thức/bán lẻ, nơi nông dân sản xuất nhỏ có thể không quan tâm đầy đủ đến các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trên đồng ruộng, như sử dụng thuốc trừ sâu và nước sạch.

Ban quản lý SAFEGRO vinh dự tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tại Hà Nội. Trong buổi lễ, ông Brian Bedard, Giám đốc An toàn Thực phẩm và Sức khoẻ động vật tại Alinea International, đã có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan, về các vấn đề an toàn thực phẩm và hợp tác.

SAFEGRO do chính phủ Canada hỗ trợ phát triển và tăng cường an toàn thực phẩm cho Việt Nam theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam. Bộ Y tế là một trong ba đối tác chính của SAFEGRO. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì. Đối tác thứ ba là Bộ Công thương.

SAFEGRO được thực hiện bởi Alinea International với sự hợp tác của Đại học Guelph. Dự án trị giá 15 triệu đô Canada, thực hiện trong 5 năm, từ 2019-20 đến 2024-25.