Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trong việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên nguy cơ, hỗ trợ hệ thống quản lý ATTP dựa trên nguy cơ là các ưu tiên của dự án SAFEGRO, hướng đến sức khoẻ bền vững cho người dân Việt Nam.

Từ ngày 30/10/2023- 05/11/2023, các cán bộ cao cấp thuộc ba bộ liên ngành quản lý ATTP của Việt nam (Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, và Bộ Y tế) đã tham gia chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan phụ trách về đánh giá nguy cơ ATTP của Trung Quốc, trong khuôn khổ dự án SAFEGRO do Canada tài trợ.

Trong nhiều năm, Canada đã giúp Trung Quốc xây dựng luật ATTP quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và hỗ trợ chuẩn bị một hệ thống quản lý ATTP thống nhất dưới một cơ quan trung ương.

SAFEGRO đã liên hệ sắp xếp để đoàn có cơ hội tìm hiểu và có thêm kiến thức về hệ thống khung đánh giá nguy cơ quốc gia của Trung quốc, thông qua chuyến thăm tới Trung tâm đánh giá nguy cơ ATTP Quốc gia –CFSA; Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Kiểm nghiệm Chất lượng Sản phẩm Nông nghiệp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, và Viện Kiểm nghiệm và Kiểm dịch Trung Quốc.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng tham dự Hội thảo Quốc tế về An toàn Thực phẩm và Chất lượng được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc (ngày 2 -3/11/2023), lắng nghe và tham gia các thảo luận về Phát triển hệ thống Bigdata quản lý thực phẩm, kháng kháng sinh, truy xuất nguồn gốc, kết quả giám sát bệnh truyền lây qua thực phẩm, chiến lược phòng và chống bệnh truyền lây, sáng kiến về truyền thông nguy cơ, thực phẩm thay thế, xu hướng phát triển cho thực phẩm nhân tạo. Hai thành viên của đoàn Việt Nam đã trình bày trong phiên thảo luận về Chiến lược phòng ngừa/kiểm soát dịch bệnh do thực phẩm tại Hội nghị quốc tế này.

SAFEGRO hy vọng chuyến đi giúp đoàn hiểu được tầm quan trọng của việc thu hút sự tham gia của khối tư nhân và chương trình đảm bảo tự nguyện của bên thứ ba, cũng như phân công trách nhiệm pháp lý về ATTP cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm; quản lý ATTP dựa trên nguy cơ thay vì thử nghiệm sản phẩm cuối cùng; và thành lập trung tâm đánh giá nguy cơ ATTP quốc gia như một nguồn lực quốc gia.

Chúng tôi cũng hi vọng đoàn hiểu được vai trò quan trọng của việc xây dựng năng lực đánh giá nguy cơ ATTP, đào tạo và phát triển các phương pháp đánh giá nguy cơ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế trong đàm phán thương mại và y tế công cộng”, ông Rolf nhấn mạnh.

Trong tuần này, dự án SAFEGRO tiếp tục triển khai các hoạt động khác liên quan tới đánh giá nguy cơ, bao gồm Hội thảo quốc gia về quản lý nguy cơ ATTP (7/11), Hội thảo truyền thông nguy cơ ATTP (2/11), và một loạt các cuộc gặp và thảo luận với các bộ ngành liên quan và các trường đại học có đào tạo về an toàn thực phẩm.

SAFEGRO – Trao quyền cho người dân Việt Nam để tiếp cận tốt hơn với thực phẩm an toàn và giá cả phải chăng, trong đó chú trọng hỗ trợ nông dân nghèo và phụ nữ.