FAO và WHO vừa công bố một chương trình tập huấn với bốn khóa học nhằm cung cấp kiến thức về Codex Alimentarius và xây dựng năng lực quốc gia (một cách) bền vững để có thể tham gia và hưởng lợi từ Codex.
Các khóa học miễn phí dành cho bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về Codex Alimentarius. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đánh giá vào cuối khóa học, bạn sẽ  nhận được chứng nhận điện tử hoàn thành khóa học về Codex Alimentarius từ FAO.
Truy cập các khóa học tại FAO eLearning Academy tại đây
Đọc thêm về Codex Alimentarius