Trong tháng 8 năm 2023, Dự án SAFEGRO thực hiện khảo sát người tiêu dùng tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Cuộc khảo sát nhằm đo lường kiến thức, thái độ và hành vi của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm (ATTP), tập trung vào các sản phẩm rau, thịt lợn và hải sản. Kết quả khảo sát sẽ giúp xây dựng chiến lược truyền thông về ATTP cho các nhóm đối tượng khác nhau (phụ nữ, nam giới và thanh niên).

Khảo sát người tiêu dùng sử dụng phương pháp định lượng và định tính. Bảng câu hỏi được thiết kế đo lường kiến thức, thái độ và hành vi của người tiêu dùng. Trong khi đó, các phỏng vấn bán cấu trúc như thảo luận nhóm, điển cứu được sử dụng để khai thác sâu lý do, rào cản và và động cơ thúc đẩy hành vi liên quan tới an toàn thực phẩm.

Các cuộc phỏng vấn ban đầu ở xã Bắc Hồng cho thấy người tiêu dùng có quan điểm rất khác nhau về ATTP, niềm tin, khả năng chi trả và nhu cầu. Nhóm người tiêu dùng khác nhau cũng chọn loại thông tin và kênh tiếp nhận ATTP rất khác nhau

Khảo sát được thực hiện với sự hợp tác với Viện Dinh dưỡng quốc gia, cơ quan chuyên nghiên cứu và đề xuất các giải pháp về dinh dưỡng và sức khỏe cho Việt Nam. SAFEGRO mong muốn chia sẻ kết quả của cuộc khảo sát năm nay và hợp tác với các đối tác liên quan để thúc văn hoá ATTP ở Việt Nam vì sự phát triển bền vững.

SAFEGRO do chính phủ Canada tài trợ 15 triệu đô la Canada. Công ty Alinea International phối hợp với Đại học Guelph thực hiện tại hai địa bàn dân cư lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm 2021-2025. Dự án hướng tới mục tiêu người Việt Nam được dùng thực phẩm có chất lượng đảm bảo, an toàn theo chuẩn quốc tế với giá cả phải chăng.