Thị trường thực phẩm không chính thức là nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng với giá cả phải chăng cho hàng triệu người ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam.
Tuy nhiên, một phần lớn gánh nặng sức khỏe cộng đồng do bệnh do thực phẩm gây ra có liên quan đến thực phẩm được xử lý và bán bởi các nhà chế biến và người bán thực phẩm không chính thức. Để giải quyết hiệu quả vấn đề thực phẩm không an toàn khu vực thị trường phi chính thức, cần có sự thay đổi trong tư duy và tiếp cận đa ngành, đa chiều và tập trung vào không gian nhằm giải quyết vấn đề năng lực và khuyến khích phức tạp. ràng buộc liên quan đến thị trường phi chính thức. Chi tiết xem bài báo trong đường link dưới đây.
Download
Link bài: New directions for tackling food safety risks in the informal sector of developing countries