Ngày 25/10/2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường (NAFIQPM), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM và SAFEGRO đã tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả của đợt khảo sát “Đánh giá An toàn thực phẩm theo chuỗi trên cơ sở giới” cho 7 chuỗi giá trị thuộc 4 ngành hàng nông sản (rau, thịt lợn, thịt gà và thủy sản) phục vụ thị trường TP.HCM.
Hội thảo đã chia sẻ kết quả khảo sát cũng như khuyến nghị nâng cấp cho từng chuỗi giá trị. Tiếp cận về giới và tăng quyền cho phụ nữ đã được sử dụng xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu khảo sát, phân tích cũng như chiến lược can thiệp. SAFEGRO sẽ sớm xây dựng kế hoạch hành động cho các chuỗi giá trị được lựa chọn nhằm hướng tới mục tiêu là nâng cao an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp phần Nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm cung ứng nông sản thực phẩm an toàn cho thị trường.
SAFEGRO – Trao quyền cho người dân Việt Nam để tiếp cận tốt hơn với thực phẩm an toàn với giá cả phải chăng, trong đó chú trọng hỗ trợ nông dân nghèo và phụ nữ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi hội thảo