Hội thảo quốc gia

Mục tiêu

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi hành vi, văn hoá an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT) và Dự án ‘An toàn thực phẩm vì sự phát triển’ phối hợp tổ chức Hội thảo Giáo dục, truyền thông và văn hoá an toàn thực phẩm.

Thời gian: Ngày 14-15 tháng 8, 2023

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt, số 180, đường 3-2, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng