Hội thảo

Mục tiêu

Nhằm xác định những khoảng trống, hạn chế, bất cập trong công tác đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và đưa ra những giải pháp hỗ trợ triển khai, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phối hợp với Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) tổ chức Hội thảo ‘Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm‘.

Thời gian: Ngày 7/11/2023

Địa điểm: Lakeside hotel, 23 Ngọc Khánh, Hà Nội

Dự kiến Chương trình Hội thảo “Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm”