1. Mục tiêu:
    • Thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động ‘Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam
    • Triển khai – Trao đổi, tham vấn về việc thành lập ‘Đối tác hệ thống thực phẩm’ và các Tổ công tác kỹ thuật;
    • Chia sẻ, giới thiệu hoạt động của các Đối tác tiềm năng trong thực hiện Kế hoạch chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm
  2. Thời gian: 13:30, ngày 10 tháng 11 năm 2023
  3. Địa điểm: Phòng họp Golden, tần 3, Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

Triển khai Kế hoạch Hành động Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm

minh bạch, trách nhiệm và bền vững

Hà Nội, ngày 10/11/2023

Thời gian Nội dung Chịu trách nhiệm
13.30 – 14.00 Đón tiếp đại biểu ISG/ICD
14.00 – 14.05 Giới thiệu Lãnh đạo Vụ HTQT, Bộ Nông nghiệp và PTNT
14.05 – 14.15 Phát biểu khai mạc Bộ Nông nghiệp và PTNT Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
14.15 – 14.25 Phát biểu của Bộ Y tế Lãnh đạo Bộ Y tế (tbc) 
14.25 – 14.35 Phát biểu của Bộ Công Thương Lãnh đạo Bộ Công Thương (tbc) 
14.35 – 14.45 Phát biểu của Tổ chức quốc tế Trưởng Đại diện Tổ chức FAO tại Việt Nam
14.45 -15.05  Cập nhật triển khai KHHĐ Chuyển đổi Hệ thống lương thực thực phẩm:– Tổ chức thực hiện của Bộ NN và PTNT (QĐ phân công; dự kiến thành lập Đối tác và các TWGs)– Hệ thống LTTP tại COP28 Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn,Vụ trưởng Vụ HTQT
15.05 – 15.20 Chụp ảnh và Nghỉ giải lao
15.20 – 15.30 Giới thiệu về hoạt động Hồ sơ hệ thống LTTP – Chương trình ASEAN-CGIAR Ông Ricardo Hernandez,Trưởng Đại diện Liên minh Bioversity & CIAT tại Việt Nam
15.30 – 15.40 Chế độ ăn lành mạnh, đa dạng thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý trong thực hiện mục tiêu Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng và Kế hoạch HĐQG chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm bền vững. Bà Trương Tuyết Mai,Phó Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng quốc gia
15.40 – 15.50 Tiêu dùng xanh và chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản Việt. Bộ Công Thương (tbc)
15.50 – 16.00 Thất thoát và lãng phí lương thực thực thẩm ở Việt Nam Ông Phạm Anh Tuấn, Viện Cơ điện NN và Công nghệ sau thu hoạch
16.00 – 16.10 Hỗ trợ của Liên hợp quốc trong triển khai thực hiện KHHĐ Đại diện của FAO/UNDP (tbc)
16.10 – 16.50 Thảo luận chung:– Quan tâm của các tổ chức tham gia vào Nhóm Đối tác LTTP và các Tổ công tác kỹ thuật dự kiến.– Những hoạt động ưu tiên trong 2024 Điều hành:Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn,Vụ trưởng Vụ HTQT
16.50 – 17.00 Tổng kết Lãnh đạo Bộ