Việc tích hợp an toàn thực phẩm vào hệ thống thực phẩm bền vững là rất quan trọng nhằm đảm bảo việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ thực phẩm thân thiện với môi trường, có trách nhiệm với xã hội và hiệu quả về mặt kinh tế.

Hôm nay, 10/11, dự án SAFEGRO, do Canada tài trợ, hân hạnh đồng hành cùng Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch – trách nhiệm – bền vững.

 

 

Phát biểu trong Hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ mong muốn của Việt Nam trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế để chuyển đổi hệ thống thực phẩm theo hướng xanh và bền vững:

    • Nông nghiệp sinh thái và phát triển nông thôn
    • Cơ sở hạ tầng nông nghiệp và bình đẳng giới
    • Đổi mới và công nghệ số
    • Cân bằng dinh dưỡng và ăn uống lành mạnh
    • Tiêu dùng xanh và bền vững

Trong khuôn khổ dự án, SAFEGRO sẽ đóng góp vào kế hoạch này, hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo sức khỏe tối ưu và lâu dài của người dân Việt Nam.