Hôm nay dự án An toàn Thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) tiến hành hoạt động đánh giá cơ sở và thực hành an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường mầm non Văn Đức, sử dụng bản danh sách (checklist) các điều kiện chuẩn theo các quy định của Việt Nam và kết hợp với các thông lệ tốt trên thế giới.

Kết quả sẽ được sử dụng để phát triển một hướng dẫn kĩ thuật về quy trình thiết lập bếp ăn trường học an toàn và kì vọng có thể áp dụng cho các trường học trên địa bàn Hà Nội. Quy trình này sẽ góp phần tăng cường an toàn thực phẩm tại thủ đô Hà Nội.

Dự án SAFEGRO do Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada – Global Affairs Canada tài trợ và Alinea thực hiện nhằm đảm bảo người dân Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được tiếp cận thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế với giá cả phải chăng.