SAFEGRO kết nối các bộ ngành của Việt Nam với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới của Canada

Từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 11 năm 2023, trong khuôn khổ dự án SAFEGRO do Canada tài trợ, các lãnh đạo cấp cao của ba bộ liên ngành chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Y tế), Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cùng các nhà quản lý ATTP của hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đã đến thăm, làm việc với một số cơ quan quản lý ATTP và một số đơn vị trong chuỗi nông sản thực phẩm ở Canada.

Chuyến thăm Canada không những mang lại nhiều thông tin mà còn truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo Việt Nam với nhiều ý tưởng nhằm thiết lập một hệ thống an toàn thực phẩm thực sự vững mạnh, ưu tiên sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam theo thông lệ quốc tế..