Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, Dự án SAFEGRO tôn vinh phụ nữ về những đóng góp của họ trong lĩnh vực nông nghiệp, trong gia đình và cộng đồng và tạo ra sự tiến bộ dành cho tất cả mọi người.Thúc đẩy bình đẳng giới là một trong những ưu tiên hàng đầu của dự án SAFEGRO. Hãy cùng chúng tôi lên tiếng thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng, phụ nữ Việt Nam nói chung nhằm góp phần đảm bảo bình đẳng giới ở Việt Nam.