Bối cảnh:

Mặc dù cả phụ nữ và nam giới cùng tham gia sản xuất lương thực, nhưng phụ nữ thường đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng và an toàn thực phẩm cho cả gia đình. Phụ nữ chịu trách nhiệm chính trong sản xuất, chế biến và chuẩn bị thực phẩm cho gia đình mình và cho bán lẻ thực phẩm. Do đặc điểm sinh học, phụ nữ dễ mắc các bệnh tự miễn dịch hơn nam giới, và các bệnh do thực phẩm gây ra (FBD)(1). Đặc biệt phụ nữ mang thai có mối quan tâm về sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi (dị tật thai nhi, thai chết lưu do nhiễm hóa chất qua sữa mẹ). Mặc dù vậy nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố giới và vai trò giới nhìn chung có rủi ro cao hơn về sức khỏe đối với phụ nữ hơn là các đặc điểm sinh học (2). Điều này giải thích tầm quan trọng về sự tham gia của phụ nữ và tất cả các nỗ lực mà họ có thể có khả năng tác động đến hành vi đảm bảo an toàn thực phẩm trong dự án. Sự tham gia của phụ nữ đồng thời đảm bảo quyền bình đẳng trong năng lực tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực liên quan đến an toàn thực phẩm

Chiến lược Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (GEWE) của SAFEGRO:

Chiến lược được xây dựng dựa trên các bài học kinh nghiệm và các khuyến nghị của báo cáo đánh giá kết thúc Dự án xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm (FAPQDCP) và các phân tích trong giai đoạn khởi động của dự án SAFEGRO tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, và một số tỉnh thành khác. Chiến lược Giới thể hiện cam kết của SAFEGRO trong thúc đẩy bình đẳng giới (BDG) và trao quyền cho phụ nữ (WE) trong các chuỗi giá trị đã chọn; (b) tăng cường lồng ghép giới trong tất cả hoạt động của Dự án SAFEGRO; và (c) nâng cao tính phù hợp, hiệu quả, hiệu xuất, tác động và tính bền vững của dự án cho cả phụ nữ và nam giới.

Chiến lược Giới tuân theo Chính sách hỗ trợ quốc tế về nữ quyền (FIAP) của Canada. Chính sách đưa ra rằng thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái là giá trị cốt lõi, sẽ được tích hợp trên tất cả các lĩnh vực ở tất cả các khoản đầu tư.

Mục đích của chiến lược:

–      Hỗ trợ tạo cơ hội tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em gái trở thành những tác nhân thay đổi và cải thiện cuộc sống của chính họ cũng như cuộc sống của gia đình và cộng đồng của họ.

–      Đóng góp vào việc đạt được các Kế hoạch hành động về giới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan.

–      Đóng vai trò như một lộ trình hướng dẫn cho nhóm dự án của SAFEGRO, các đối tác triển khai, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: các bộ ngành, sở ban ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cơ quan truyền thông… để công nhận vai trò, năng lực riêng biệt của phụ nữ và nam giới và các kỹ năng trong hệ thống an toàn thực phẩm và các nguy cơ của chúng đối với FBD theo thời gian. Các can thiệp của dự án sẽ coi trọng sự đóng góp của nam và nữ là như nhau, tiềm năng của họ trong việc tạo ra văn hóa an toàn thực phẩm và sẽ giải quyết nguyên nhân cơ bản của bất bình đẳng giới ở tất cả các cấp.

Xem bản đầy đủ về chiến lược tại đây