Đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội với nhóm chuyên gia của Dự án SAFEGRO

Vào này 16/1/2023, nhóm chuyên gia dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) do Chính phủ Canada tài trợ, đã có buổi tham vấn cùng tổ công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về kết quả khảo sát một số chuỗi rau ở Hà Nội. Tại buổi làm việc này, đại diện nhóm thực hiện hoạt động chuỗi giá trị đã trình bày những kết quả khảo sát và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và giá trị cho sản phẩm rau.

Trao đổi với nhóm chuyên gia, đại diện Chi cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội đánh giá cao kết quả nghiên cứu đã phản ánh được nhiều đặc điểm nổi bật của chuỗi giá trị rau Hà Nội. Một số đặc trưng của chuỗi rau được khảo sát như độ tuổi trung bình của nông dân khá cao, khả năng tiếp cận công nghệ mới còn hạn chế, tư duy sản xuất theo cách cũ khó thay đổi là những thách thức mà dự án cần cân nhắc khi đưa ra những biện pháp hỗ trợ và can thiệp nhằm nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm của chuỗi rau.

Mặc dù Hà Nội đã có nhiều chuỗi giá trị ngành hàng nông sản nhưng đến nay chưa có chuỗi giá trị hoàn chỉnh nào có thể coi là chuỗi cung ứng liên kết đầy đủ và nâng cao giá trị gia tăng. Chính vì vậy sự hỗ trợ của dự án SAFEGRO về việc nâng cấp hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi và nâng cao năng lực cho các tác nhân trong chuỗi sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng được mô hình điểm về chuỗi rau cho Hà Nội.

Chi cục QLCL nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội cùng với Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội sẽ phối hợp với dự án SAFEGRO thông qua tổ công tác để phát triển những cách tiếp cận phù hợp với thực tế nhằm phát triển được những chuỗi rau sản xuất bền vững và hiệu quả trong quản lý an toàn thực phẩm.