Vào ngày 15/12/2022, tổ công tác Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) do Chính phủ Canada tài trợ, đã có buổi làm việc cùng Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia – đại diện tổ chức GS1 tại Việt Nam (NBC/GS1 Việt Nam). NBC được giao nhiệm vụ triển khai xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá quốc gia (VNTP) và phối hợp với 63 tỉnh thành và các Bộ, ngành. Với sự phối hợp và hỗ trợ từ GS1 Việt Nam, dự án SAFEGRO mong rằng có thể hoàn thành Hướng dẫn kĩ thuật về truy xuất nguồn gốc đối với các chuỗi giá trị được lựa chọn trong khuôn khổ dự án. Đặc biệt là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật truy xuất nguồn gốc cho chuỗi giá trị thịt lợn và rau quả theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ảnh 1: Thành viên dự án SAFEGRO và GS1 Việt Nam

Trong buổi làm việc này, GS1 Việt Nam đã giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của đơn vị, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của GS1 trong quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, đặc biệt đối với việc quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Nhóm NBC cũng giới thiệu về nền tảng VNTP, đồng thời, dự án SAFEGRO và GS1 cùng thảo luận về cách tích hợp truy xuất nguồn gốc trong chuỗi giá trị được lựa chọn trong khuôn khổ dự án để phù hợp với nền tảng VNTP.

Ảnh 2: Thảo luận về VNTP

Đây là thời điểm tuyệt vời đối với Việt Nam nói chung, và đối với ngành thực phẩm nói riêng sau Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 02/CT-TTg, được ban hành ngày 26/04/ 2022) về những đổi mới quan trọng và hướng tới chuyển số. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chúng ta nâng cao khả năng ứng phó, tính minh bạch và niềm tin người tiêu dùng trong chuỗi cung ứng được lựa chọn ở thành phố Hà Nội.